Studio20 onderwijsontwerp

Expertise

Nikki Verseput en Gert Bosgra hebben veel ervaring op het gebied van verandertrajecten in het onderwijs. We brengen wensen, behoeften en de huidige situatie helder in kaart, doen concrete ontwerpsuggesties die bijdragen aan de gewenste veranderingen en zorgen daarbij voor een gedragen plan van aanpak, dat we in co-creatie omzetten naar tastbare resultaten.

Onze speciale expertise ligt op het vlak van curriculumontwikkeling, projectmanagement, onderwijsinnovatie, kwaliteitszorg (o.a. toets nieuwe opleiding, zelfstudies en visitaties), beleidsontwikkeling, toetskwaliteit, grafisch ontwerp en het ontwikkelen en begeleiden van bijeenkomsten en events.

Aanpak

Maatwerk

We zorgen dat we een goed beeld hebben van je doelstellingen en specifieke context voordat we beginnen met ontwerpen. Dan kunnen we tijdens het proces goed met je afstemmen en flexibel inspelen op ontwikkelingen.

Tastbare resultaten

We geloven in de kracht van visualisatie. Zowel de tussenstappen als het eindresultaat van een project presenteren we verzorgd, concreet en overzichtelijk. Zo kun je direct met de resultaten aan de slag. 


Kennisdeling

We verzamelen overal inspirerende voorbeelden en wisselen die graag met je uit. Samen met jou voegen we daar nieuwe voorbeelden van innovatief en effectief onderwijs aan toe. 


Contact

Benieuwd wat we voor je kunnen betekenen? Neem contact op via info@studio20.design